Nye rapporter om vandmiljø og natur 2016

30-04-2018
NOVANA Natur

Nu foreligger de sidste landsdækkende NOVANA-rapporter om vandmiljøets- og naturens tilstand og udvikling i 2016.

Rapporten, Vandmiljø og Natur 2016 giver et samlet, overordnet overblik over resultaterne i det samlede Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA).

Desuden offentliggøres delrapporterne om Punktkilder og Landovervågningsoplande, mens Vandløbsrapporten tidligere er offentliggjort, men nu foreligger i en opdateret version, der nu indeholder resultater om udledninger af kvælstof og fosfor.

Samlerapporten er udarbejdet af Aarhus Universitet, DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi i samarbejde med GEUS og Miljøstyrelsen. Aarhus Universitet, DCEhar ligeledes udarbejdet de øvrige rapporter bortset fra Punktkilderapporten, der er udarbejdet af Miljøstyrelsen.

Der har tidligere i 2018 været udgivet delrapporter om marine områder, søer, vandløb, arter, fugle, grundvand og luft.

 

Vandmiljø og natur 2016, faglig sammenfatning (PDF)

Punktkilderapport 2016 (PDF)

Landovervågningsoplande 2016 (PDF)

Vandløb 2016 (PDF)