Nabotjek af affaldsplaner

17-04-2018
Affald

Da Miljøstyrelsen ønsker viden om gode erfaringer fra andre EU medlemsstater som inspiration til proces for, og opbygning af, den kommende nationale affalds- og forebyggelsesplan, blev der igangsat en kortlægning af indhold, erfaringer og mål.

Kortlægningen er nu færdig og resultatet kan ses i raporten:

Nabotjek af affaldsplaner