Komparativ og samfundsøkonomisk analyse af skrotningsordningen

17-04-2018
Affald

I 2016 fik Miljøstyrelsen udarbejdet analysen "Udredning af skrotningsgodtgørelsens incitamentsstruktur (2016)" for at undersøge effekten af skrotningsgodtgørelsen, herunder nedsættelsen heraf i 2014.

Som følge af resultaterne af den tidligere analyse har det været overvejet, om skrotningsordningen skulle nedlægges. Derfor har Miljøstyrelsen besluttet at gennemføre endnu en analyse med henblik på at belyse konsekvenserne af en udskiftning af den nuværende ordning med en ordning, der alene er baseret på producentansvar. I 2017 fik Miljøstyrelsen derfor udarbejdet "Komparativ og samfundsøkonomisk analyse af skrotningsordningen".

Analysen inddrager erfaringerne fra skrotningsordningerne i Norge, Sverige og Nederlandene, som kan bidrage med relevante perspektiver til det danske system. Undersøgelsen viser, at det er kun Sverige, der alene baserer sig på producentansvar. I Danmark, Nederlandene og Norge er der indført andre nationale initiativer udover producentansvar.

For at vurdere den mulige effekt af afskaffelse af skrotningsgodtgørelsen, har analysen benyttet de svenske erfaringer ved ændring af godtgørelsen eller afskaffelse af samme. Effekten viser tydeligt, at antallet af skrottede biler følger ændringen af skrotningsgodtgørelse. Undersøgelsen viser, at en forhøjet skrotningsgodtgørelse forventes at medføre positive effekter både for private og for de offentlige aktører, da det bidrager til reduktion af det ulovlige marked og antallet af henstillede biler. En afskaffelse af godtgørelsen forventes at få negative miljøeffekter, bl.a. ved at øge den gennemsnitlige levetid for bilparken, hvilket vil øge udstødningsforureningen.

For biler skrottet på det ulovlige marked genbruges der ikke reservedele i samme grad som på det lovlige marked. Godtgørelsen bevirker også, at en større andel biler genanvendes helt eller delvist i Danmark.

Publikationen kan findes her: http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/04/978-87-93710-04-7.pdf