Jordforurening med bioolie

16-04-2018
Jord

I en ny rapport præsenteres resultaterne af nedbrydningsforsøg med bioolie i jord og miljørisikoen ved jordforureninger vurderes.

Læs Jordforurening med bioolie.