Genanvendelse af rent træ

19-04-2018
Affald

Øget genanvendelse af rent træ kan både miljømæssigt og økonomisk være en gevinst

Det er konklusionen på 3 rapporter om genanvendelse af rent træ. En kortlægning af henholdsvis genanvendelse og forbrænding af træaffald samt to analyser – en LCA og en samfundsøkonomisk analyse – der er gennemført med fokus på at øge genanvendelsen af rent træ til spånplader.

Se Livscyklusvurdering af genanvendelse af træaffaldKortlægning af genanvendeligt træaffald i Danmark og Samfundsøkonomisk vurdering af behandling af genanvendeligt træaffald.