Fidget spinnere næsten frikendt for tungmetaller

05-04-2018

Fidget spinnere var den helt store modedille i en kort periode i sommeren 2017. Hvis du stadigvæk har nogle liggende derhjemme i legetøjskassen, så er der ikke den store grund til bekymring for indhold af bly og nikkel. Det viser Miljøstyrelsens stikprøvekontrol.

Miljøstyrelsen udtog 33 fidget spinnere til kontrol af bly og frigivelse af nikkel i oktober og november 2017.

Formålet med projektet var at kontrollere, om fidget spinnere overholdt kravene om indhold af bly og frigivelse af nikkel, og Kemikalieinspektionen besøgte i den forbindelse seks større butikskæder, en legetøjsforhandler og en webbutik.

To ud af de 33 fidget spinnere overholdt ikke forbuddet mod indhold af bly. Begge spinnere havde en koncentration af bly på ca. tre procent.

-DTU Fødevareinstituttet har for Miljøstyrelsen vurderet, at risikoen for påvirkning af nervesystemet hos børn i alderen 3-4 år ved leg med fidget spinnere indeholdende tre procent bly er meget lav. Derfor bliver der heller ikke nogen tilbagekaldelse af de to spinnere fra forbrugerne på grund af den meget lave risiko ved leg, siger Jane Pedersen, funktionsleder, Miljøstyrelsen.

Der er overfor de to forhandlere indskærpet salgsstop.