Emballagestatistik 2015

17-04-2018
Affald

Emballagestatistik for 2015 er nu offentliggjort.

Emballagestatistik for 2015 indeholder opgørelse af emballageforsyningen i Danmark og den indsamlede og oparbejdede mængde af genanvendt emballage af papir, pap, plast, glas, træ, jern og metal. Data viser, at Danmark opfylder genanvendelsesmålene for de enkelte emballagetyper jf. det gældende emballagedirektiv.

Rapporten kan findes her: Emballagestatistik 2015