Danskerne har afleveret 541 sumpskildpadder i 2017

05-04-2018
Natur

For andet år i træk har danskerne haft mulighed for at aflevere invasive dyrearter til zoologiske haver og andre foreninger, som Miljøstyrelsen har aftaler med. Det er især sumpskildpadder/terrapiner og signalkrebs, som afhændes.

541 sumpskildpadder, en muntjak, et rødbuget egern og 51.000 signalkrebs er summen af de invasive arter, som i 2017 blev afleveret til de virksomheder og foreninger, som Miljøstyrelsen har aftaler med.

-Det er et flot resultat, når man tænker på, at dyrene i værste fald kunne være sat ud i naturen, hvor de kan gøre skade. De mange indleverede dyr viser, at der er et behov for at have steder, hvor de invasive dyr kan afleveres, hvis danskerne ikke kan have dem mere, siger Josefine Møller, biolog i Miljøstyrelsen.

Der er afleveret langt flere terrapiner og signalkrebs end året før. De mange signalkrebs kommer af, at der igen i år har været et koordineret lokalt bekæmpelses-initiativ af signalkrebs i Alling Å ved Randers. Her har frivillige fanget masser af signalkrebs, som er afleveret til AQUA i Silkeborg.

Det er ulovligt at holde, avle eller handle med 49 forskellige invasive dyre-og plantearter i EU efter, at den første EU-liste med 37 arter trådte i kraft i august 2016 efterfulgt af en opdatering med 12 arter i august 2017. I Danmark findes 18 af arterne i naturen, og en række af arterne holdes som kæledyr.

Miljøstyrelsen har indgået aftale med 11 virksomheder og foreninger, som vil sikre, at dyrene enten opbevares forsvarligt, indtil de dør af naturlige årsager – eller bliver aflivet på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde.

Man må gerne beholde sit invasive kæledyr, indtil det dør, bare man sikrer, at det ikke undslipper til naturen eller formerer sig. Hvis man ikke har mulighed for at holde kæledyret længere, kan det indleveres til de organisationer, som har en modtageaftale på arten.

Miljøstyrelsen har gang i flere tiltag for at skabe fokus på de invasive arter i naturen:

Læs mere om modtage aftalerne for arter omfattet af EU-forordningen: