Danske og nordiske byggevareprodukter er ikke faremærket korrekt

11-04-2018

Tæt på halvdelen af byggevareprodukter havde ikke korrekt faremærkning, viser et nordisk projekt, som netop er offentliggjort. I Danmark var det ca. en tredjedel, som ikke var faremærket korrekt.

Faremærkning er vigtig, fordi faresymbolerne fortæller dig om farer og risiko ved brug af en række forskellige produkter i din daglige husholdning.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2016-2017 sammen med de øvrige nordiske lande ført tilsyn med i alt 105 byggevareprodukters (kemiske blandingers) klassificering og mærkning.

Det samlede resultat fra de nordiske lande viste, at 44 procent af de kontrollerede byggevareprodukter havde fejl i mærkningen jf. CLP forordningens regler.

Miljøstyrelsen har på det nationale plan kontrolleret 23 byggevareprodukter fordelt på følgende produktkategorier: lim og klæbemidler, tætningsmidler, kit og fyldestoffer, primer, smøremidler, fedtstoffer, epoxylime og andet. Heraf havde 15 ud af 23 den korrekte klassificering og mærkning. De resterende otte produkter havde enten manglede eller ukorrekt klassificering og mærkning.

Miljøstyrelsen har indskærpet salgstop af de ulovlige byggevareprodukter overfor de ansvarlige virksomheder og har på baggrund af kampagnens resultat stadig fokus på klassificeringen og faremærkningen af byggevareprodukter. Derfor inddrages flere byggevareprodukter i den danske del af den europæiske CLP tilsyns kampagne, som gennemføres i 2018.

Læs mere om det nordiske samarbejde og det nordiske CLP projekt 2016-2017 fra TemaNords rapport.

For yderligere oplysninger: Funktionsleder hos Kemikalieinspektionen Birte Børglum, , tlf.: +45 72 54 42 97

Det samlede resultat fra de nordiske lande er korrigeret på baggrund af fejl i den danske afrapportering. Derfor er det samlede resultat fra de nordiske lande korrigeret med 2 procent fra 46 procent til 44 procent.

 

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies