Bioraffinering kan løse økologiens proteinudfordring og være en god forretning

16-04-2018
Landbrug Råstoffer

Der kan være gevinster at hente for økologiske landmænd, hvis man udnytter planter til at udvikle protein gennem bioraffinering. Det viser en ny rapport.

Der kan være stort potentiale i at udvikle protein fra bl.a. lucerne.
Der kan være stort potentiale i at udvikle protein fra bl.a. lucerne.

Der er stort behov for proteiner i landbruget, hvor det bruges til foder.

Som det er nu, bliver en stor del af det økologiske proteinfoder importeret fra udlandet. Danmarks økologiske jordbrugsproduktion står derfor over for en stor udfordring med at udvikle økologiske produkter til proteinudvinding, men samtidig er produktionsmulighederne begrænsede. Udfordringen bliver endnu større fra starten af 2019, hvor proteinfoderet til husdyrene i den økologiske jordbrugsproduktion skal være 100 % økologisk.

Derfor er der som del af den netop offentliggjorte vækstplan for dansk økologi gennemført en analyse af forretningspotentialet for bioraffinering i økologisk jordbrug. Det er en opfølgning på det økologiske erhvervsteams anbefaling om, at prioritere midler til at afdække om man kan etablere pilotraffineringsanlæg finansieret af private investorer. Erhvervsteamet blev nedsat på baggrund af Fødevare- og landbrugspakken af 22. december 2015 og indgår også i regeringsgrundlaget for VLAC-regeringen.

Bioraffinering, hvor biomasse opgraderes til produkter med højere værdi, kan løse en del af udfordringen med at skaffe protein i fremtiden. I den nye rapport udarbejdet af Niras lyder konklusionen, at der overordnet set er gode muligheder for at tjene penge for bioraffineringsanlæg baseret på grønne biomasser i Danmark. Ud over at være en kilde til indtjening, kan bioraffineringsanlæg samtidig forsyne den økologiske jordbrugsproduktion med blandt andet foder og fodertilsætningsstoffer.

Rapporten er lavet ved at undersøge udenlandske bioraffineringsteknologier. Derefter har forskerne brugt erfaringerne fra udlandet til at opstille tre scenarier for forskellige former for bioraffinering i Danmark. De tre scenarier er:

  • Proteinekstrakt og grøntpiller produceret af frisk lucerne
  • Aminosyreekstrakt produceret af ensileret græs og
  • Aminosyreekstrakt og græsfiber produceret af ensileret græs.

Af de tre muligheder er den første mest lovende, og meget tyder på, at der kan ligge en god forretning i bioraffinering og produktion af proteinekstrakt og grøntpiller af frisk lucerne. For så vidt angår de andre to scenarier er de forretningsøkonomiske perspektiver mere usikre. Det skyldes, at teknologierne endnu ikke er kommercielt bæredygtige, og at markederne for produkterne endnu ikke er tilstrækkeligt udviklede.

Analysen peger på, at bioraffineringsanlæggene potentielt kan levere flere produkter end foder, blandt andet aminosyrer til fødevarer, fibre, energi og gødning.

Samtidig er det sandsynligt, at der i fremtiden skal udvikles flere former for bioraffinering. Det kunne være alternativer såsom søstjernemel og andre proteinkilder, som også kunne indgå, når økologiske husdyr skal forsynes med proteinrigt foder.

Den 10. april satte Bioøkonomipanelet fokus på nye proteinværdikæder på en workshop i København d. 10. april. Her blev der givet input til de kommende anbefalinger fra panelet – herunder om, hvordan man kan fremme potentialerne inden for bioraffinering til bl.a. proteinprodukter.

Se hele rapporten her.

Læs "Vækstplan for dansk økologi” her.