Workshop om værktøjer til cirkulær økonomi d. 4. oktober

19-09-2017
Grøn virksomhed

Miljøstyrelsen inviterer til en workshop med fokus på værktøjer til at fremme cirkulær økonomi blandt danske små- og mellemstore virksomheder.

På workshoppen vil de tre oplægsholdere præsentere Miljøstyrelsens nye cirkulær økonomi-portal for virksomheder, MATChE-projektet samt værktøjer under EU-projektet ERIK.

Workshoppen afholdes onsdag d. 4. oktober kl. 12-15.45 hos Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Tilmelding er af praktiske årsager nødvendig, og der er frist for tilmelding d. 2. oktober.

Workshoppen er åben for alle og henvender sig til alle med interesse for at fremme cirkulær økonomi blandt danske virksomheder men særligt til brancheorganisationer, forskere, kommunale og regionale erhvervs- og væksthuse, rådgivere og konsulenter.

Programmet er følgende:

12.00 – 12.30         Sandwich

12.30 – 12.45         Velkomst, v. Claus Torp, vicedirektør i Miljøstyrelsen

12.45 – 13.00         Miljøstyrelsen præsenterer ny undersøgelse om kendskabet til cirkulær danske blandt danske små- og mellemstore virksomheder

13.00 – 13.20         Præsentation af Miljøstyrelsens nye portal om cirkulær økonomi med værktøjer og inspiration til små og mellemstore virksomheder, v. Marianne Hartz Thomas, Viegand Maagøe

13.20 – 13.40         Test din CØ-parathed og få hjælp til omstillingen: MATChE (MAking the Transition to Circular Economy), v. Daniela Pigosso, DTU

13.40 – 14.00         Copenhagen Resource Institute præsenterer værktøjer under EU-projektet, ERIK (European Resource Efficiency Knowledge Centre), v. Niels Busch, Copenhagen Resource Institute

14.00 – 14.30         Pause

14.30 – 15.15         Stande med præsentation af værktøjer

15.15 – 15.45         Afsluttende diskussion:

  • Hvordan kan allerede udviklede værktøjer bedst deles?
  • Hvordan kan deltagerne bidrage med nye værktøjer/rapporter/cases til Miljøstyrelsens nye portal?
  • Hvordan kan deltagerne bidrage til MATChE og ERIK?