To rederier meldes til politiet for svovlforurening

18-09-2017
Luft

Miljøstyrelsen politianmelder nu yderligere to rederier, som er blevet opdaget i at udlede for meget svovl gennem skorstenene på deres skibe. I alt er 19 rederier dermed blevet meldt til politiet siden 2015.

Den såkaldte sniffer er et apparat, som sidder under Storebæltsbroen og måler svovlindholdet i røgen fra skibes skorstene.
Den såkaldte sniffer er et apparat, som sidder under Storebæltsbroen og måler svovlindholdet i røgen fra skibes skorstene. Foto: Chalmers

I de seneste to år har en såkaldt sniffer på Storebæltsbroen holdt godt øje med, hvad der kom op af skorstenene på skibene i de danske farvande. I den første tid blev sniffer-overvågningen også foretaget fra et fly, og for nylig overgik denne del af overvågningen til en helikopter. Den samlede kontrolindsats har allerede ført til, at flere svovlsyndere er blevet opdaget.

Miljøstyrelsen har nu anmeldt yderligere to skibe til politiet for at udlede for meget svovl, og det bringer det samlede antal politianmeldelser op på 19.

- Langt de fleste rederier overholder reglerne, men der er desværre stadig nogle, der udleder for meget svovl. Derfor lægger vi et stort arbejde i at kontrollere skibe i danske havne og farvande, og jeg er glad for, at det ser ud til at bære frugt, siger Sara Røpke, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Svovlholdig røg er skadeligt for miljøet og for menneskers sundhed. I 2015 blev der indført skrappe krav om et lavere svovlindhold i skibenes røg i Nordsøen og Østersøen, og meget tyder på, at det har virket. Siden da er indholdet af svovl i luften over Danmark nemlig mere end halveret sammenlignet med foregående år.

Ifølge reglerne må skibenes brændstof max. indeholde 0,1 procent svovl. Med snifferovervågningen får man et langt mere detaljeret billede af, om skibene overholder svovlreglerne i danske farvande, end hvis man alene havde olieprøver, som udgør bevismaterialet i politianmeldelserne.

Overvågningen er samtidig med til at sikre lige konkurrencevilkår i skibsfarten, så der ikke sejles på billigt brændstof med for meget svovl. Og det er vigtigt for branchen, at alle lever op til miljøkravene, mener søfartens brancheorganisation, Danske Rederier. Flere repræsentanter fra organisationen og fra Miljøstyrelsen er den 18. september på besøg på Storebæltsbroen for at se snifferen i aktion.

- De rederier, der overholder loven, bliver ramt på konkurrenceevnen, hvis der kan snydes med brændstoffet. Der er mange penge på spil, da der kan spares millioner ved at købe det billigere og forurenende brændstof. Vi er derfor glade for, at der er en konsekvent indsats over for skibe, som bryder reglerne. De gode erfaringer med håndhævelse af reglerne fra Danmark skal vi bruge internationalt, når reglerne træder i kraft globalt, siger Maria Bruun Skipper, underdirektør i Danske Rederier.

Svovlkravet på max. 0,1 procent i Nordsøen og Østersøen er strengere end mange andre steder, men også globalt er der hårdere miljøkrav på vej. Fra 2020 må skibe maksimalt sejle på brændstof, der indeholder 0,5 procent svovl mod 3,5 procent i dag. I Nordsøen og Østersøen og i farvandet omkring Nordamerika er grænsen fortsat 0,1 procent efter 2020.

Læs mere om Miljøstyrelsens arbejde med at begrænse luftforurening fra skibsfart

 

Read the English version of this article.

Yderligere oplysninger: 
Kontorchef i Miljøstyrelsen, Sara Røpke, tlf. 4178 2039, e-mail: