Svin skal opdrættes helt uden antibiotika

06-09-2017
Grøn virksomhed Landbrug GUDP

Med 12,5 mio. kroner i ryggen fra Miljø- og Fødevareministeriet bliver det nu undersøgt, hvordan man kan nedbringe behovet for antibiotika i dansk svineproduktion.

Svinebesætningen her kommer til at vokse op helt uden antibiotika

Forbruget af antibiotika til produktion af svin medvirker til dannelsen af resistente bakterier. Et nyt projekt skal derfor nedsætte brugen af antibiotika i svinestaldene. På en række svinebesætninger får grisene ingen antibiotika fra fødsel til slagtning. Bliver en gris syg og kræver behandling får den det, men så slagtes og sælges den som en almindelig konventionel gris.

Miljø- og Fødevareministeriet har afsat 12,5 mio. kroner til projektet sammen med branchen og forskningsinstitutioner, som skal sikre mere viden om antibiotikafri opdræt. Målet er, at der i 2021 er 1,5 mio. svin, der bliver opdrættet helt uden brug af antibiotika.

Det er Danish Crown, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Statens Serum Institut og landbrugets videnscenter SEGES, som er gået sammen om projektet.

- Det er kun to et halvt år siden Danish Crown startede det første forsøg med at producere grise uden brug af antibiotika (OUA – Opdrættet Uden Antibiotika), og allerede i år vil vi nå op på at slagte omkring 200.00o OUA-grise. Det her projekt skal sikre et fortsat løft i produktionen af OUA-grise og medvirke til, at OUA-producenternes erfaringer bredes ud, så forbruget af antibiotika nedbringes bredt set i slagtesvineproduktion, siger Danish Crown CEO Jais Valeur.

Projektet løber til juni 2021, og det er forventningen, at der i 2021 bliver produceret ca. 1,5 mio. svin uden brug af antibiotika. I Danmark produceres i dag 17 mio. slagtesvin pr. år.

- OUA-projektet giver os et solidt og vidensbaseret grundlag for den fremtidige produktion af OUA-grise. Samtidig opnår vi værdifuld viden og erfaringer, som vi kan omsætte til konkrete værktøjer, der kan bruges til at løfte sundheden hos grisene i den øvrige produktion, udtaler Christian Fink Hansen, Sektordirektør for Svineproduktion i SEGES.