Sortering af organisk affald er blevet et hit

23-09-2017
Affald Borger

Danskerne er glade for at kunne sortere kartoffelskræller, æggeskaller, kaffegrums og andet organisk affald. Næsten 9 ud af 10 af de borgere, der i dag har mulighed for at sortere det organiske materiale fra resten af husholdningsaffaldet, er tilfredse med ordningen.

Skraldespanden til organisk materiale er blevet et populært element i mange husholdninger.
Skraldespanden til organisk materiale er blevet et populært element i mange husholdninger.

I flere kommuner er man i gang med at rulle beholdere til organisk affald ud til borgerne. Og de nye beholdere bliver mange steder taget imod med åbne arme. I hvert fald har danskerne et positivt syn på affaldssortering, viser en undersøgelse fra Miljøstyrelsen. 88 % af dem, som har muligheden for at sortere organisk affald, er tilfredse med ordningen.

- Brugerne har taget godt imod sortering af organisk affald, de steder hvor ordningen er indført. Det er altafgørende at borgerne med på idéen hvis affaldssortering skal fungere, siger Nis Christensen som er Kontorchef i Miljøstyrelsens afdeling for Cirkulær Økonomi og affald.

Det er dog langt fra alle, der har mulighed for at sortere organisk affald. I undersøgelsen siger 7 ud af 10, at de ikke har mulighed for at sortere organisk affald. Blandt de borgere, som ikke kan sortere organisk affald, vil halvdelen gerne have muligheden.

Generelt er mange danskere positive over for affaldssortering, og det skyldes blandt andet hensynet til miljøet. Knap 6 ud af 10 ser det som en nødvendighed for miljøet at sortere affald og lidt mere end hver tredje ville gerne have flere muligheder for at sortere affald.  

Enkelte ser det dog som en gene at have en stribe forskellige beholdere stående. 15 procent af de adspurgte svarer, at affaldssortering er besværlig. De fleste finder sig dog i det, for kun 3 % ville gerne af med et par affaldsbeholdere og dermed have færre sorteringsmuligheder.

Hver dansker årligt producerer hvert år cirka 593 kg affald. En undersøgelse fra København har vist, at bioaffald udgør mere end 40 pct. af husholdningsaffaldet. Det organiske affald som bliver sorteret fra i husholdningerne bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det bliver omsat til miljøvenlig brændsel.

Læs mere om emnet her.