Sådan får man tilskud til kvælstof-indsatsen

21-09-2017
Vandmiljø

Ny oversigt gør det nemmere at finde rundt i kvælstof-tilskudsordningerne.

Lille udklip af den nye oversigt. Se hele oversigten via linket nedenfor.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en oversigt over tilskud til vådområder, minivådområder, lavbundsprojekter og skovrejsning og om mulighederne under de enkelte tilskudsordninger.

Som led i Fødevare- og Landbrugspakken skal landmænd og kommuner inden udgangen af år 2021 lave lavbundsprojekter, vådområder, minivådområder og skovrejsning, der begrænser udledningen af kvælstof til vandmiljøet.

Se oversigten her (PDF)

-Oversigten giver lodsejerne bedre mulighed for at vurdere, hvilke typer indsatser de finder det mest attraktivt at deltage i, og hvad der passer bedst på deres ejendom, siger funktionsleder Mikael Kirkebæk fra Miljøstyrelsen.

Projekterne kaldes under et for frivillige kollektive virkemidler. Samlet set skal de frivillige kollektive virkemidler fjerne cirka 2450 ton kvælstof fra vandmiljøet.

Læs mere om vandplanerne og indsatsen for et rent vandmiljø her