Penge til 29 nye projekter inden for miljøteknologi

29-09-2017
Grøn virksomhed Industri

En lang række nye spændende projekter er blevet udvalgt til at få tilskud fra Miljøstyrelsens MUDP-program. Blandt andet er der penge til bæredygtigt byggeri, afkalkning af vand og genbrug af elektronik.

Et af de nye MUDP-projekter skal forlænge levetiden for elektroniske produkter.
Et af de nye MUDP-projekter skal forlænge levetiden for elektroniske produkter.

Nu er der sat navne på nogle af de projekter, som i 2017 modtager tilskud fra MUDP-ordningen (Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations-Program). Det er 11. år programmet kører, og i år er der givet penge til 29 meget forskellige projekter inden for miljøteknologi.

- Igen i år har vi konstateret, at det vrimler med gode idéer inden for miljøteknologi. Der har således været flere spændende innovative projekter, end vi haft midler til at støtte, siger Jørn Rasmussen, Næstformand i MUDP bestyrelsen

I alt er der ca. 100 millioner i MUDP-puljen i 2017. I denne runde er der taget stilling til ansøgninger om tilskud til små og mellemstore projekter, som har fået tilsammen ca. 70 millioner kroner. Tilskud til særligt de store fyrtårnsprojekter, som typisk er demonstrationsprogrammer i fuld størrelser, bliver først givet i november.

Blandt andet bliver der givet tilskud til et projekt, som vil give elektroniske produkter et længere liv. Undersøgelser viser, at der ligger omkring 45 kilo ubrugt elektronik i skuffer og skabe i hver dansk husstand, og hvis det bliver genbrugt, vil det give store ressourcebesparelser.

- Det kræver enorme ressourcer at producere ny elektronik. Derfor er det vigtigt at få skabt en cirkulær økonomi omkring elektroniske produkter, så man sikrer produkterne den længst mulige levetid og også udnytter de mange ubenyttede computere og telefoner, som ligger og gemmer sig i husholdningerne. Det er vores forventning, at det også kan være med til at skabe arbejdspladser, siger Bjørn Bauer, Direktør og projektleder i PlanMiljø.

Projektet handler bl.a. om at sikre datasletning og forbrugerrettigheder, når man køber brugt elektronik, hvilket i øjeblikket er en stor udfordring.

Læs mere om de 29 projekter her.

Læs mere om MUDP-ordningen her.

Andre eksempler på tildelte projekter

- PAS – Plastic Air Softening har fået støtte til et projekt der skal gøre drikkevand blødere. PAS er en lille opstartsvirksomhed, som vil udvikle en bæredygtig måde at fjerne kalk fra vandet, hvilket kan spare samfundet og husholdninger for store beløb, fordi apparater og rør ikke kalker til.

- På området bæredygtigt byggeri er der givet tilskud til 3 projekter, som vil udvikle metoder til at genanvende beton samt upcycle konstruktionselementer som mursten og vinduer. De 3 nye projekter vil bla. se på, hvordan man i praksis kan skabe ny beton af de tusindvis af tons beton, der bliver revet ned hvert år samt undersøge mulighederne for at genanvende mursten med stærke mørtler mv.

Fakta om MUDP

- Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program(MUDP) er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.  Programmet blev oprettet i 2007 og har siden da støttet ca. 450 projekter med ca. 575 millioner kroner.

- Der er i september 2017 uddelt ca. 70 mio. kr. til MUDP projekter. I november 2017 uddeles ca. 40 mio kr mere til særligt de store fyrtårnsprojekter under MUDP.