Opstartmøde om retursystem for brandbare kølemidler

04-09-2017
Kemikalier

Der er afsat 2,5 mio. kr som tilskud til at etablere et retursystem for brandbare kølemidler. Miljøstyrelsen indkalder derfor interesserede aktører og samarbejdspartnere til et opstartmøde den 19. september 2017, hvor mulighederne, organiseringen osv af projektet kan diskuteres.

For mange kølemidler gælder det, at jo mere klimavenlige de er, jo større er deres brandbarhed.  For at leve op til EU's regler og den nylige globale beslutning om at reducere produktionen af HFC-gasser med stor klimapåvirkning er det vigtigt at kunne udnytte klimavenlige men brandbare kølemidler mest muligt. Det er i den forbindelse et problem, at den eksisterende returordning for traditionelle HFC-kølemidler ikke kan håndtere brandbare kølemidler.

I forbindelse med PSO-aftalen fra 2016 besluttede Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti at afsætte 2,5 mio kr som tilskud til at etablere et retursystem for brandbare kølemidler.

Med det nye retursystem fjernes en væsentlig barriere for de brandbare kølemidlers udbredelse, så omlægningen til dem fremskyndes. Systemet forventes at kunne være etableret i løbet af 1-2 år. KMO og kølebranchen har ved flere lejligheder efterspurgt støtte til etableringen af en returordning, og branchens forventes selv at påtage sig størstedelen af finansieringen og driften af systemet.

Miljøstyrelsen indkalder derfor interesserede aktører og samarbejdspartnere til et opstartmøde hvor mulighederne, organiseringen osv af projektet kan diskuteres.

Mødet afholdes i Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø den 19. september 2017 kl. 14:30 -16-00.

Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding på inden den 14. september 2017 er nødvendig. Fordeling vil ske efter ”først til mølle” princippet med hensyn til ligelig fordeling på forskellige aktører. 

Du kan læse mere om dette og andre initiativer under den grønne pulje her: http://efkm.dk/media/8415/deludmoentning-af-den-groenne-pulje.pdf

Læs referatet fra mødet ved at følge dette link