Nyt overblik over vandselskabernes resultater

14-09-2017
Vand i hverdagen

Ny rapport præsenterer nøgletal for vandrensning, vandspild og energiforbrug hos drikkevands- og spildevandsselskaber.

Det bliver nemmere for danske drikke- og spildevandselskaber at lære af de dygtigste i klassen. Vandselskaberne vil i en ny såkaldt performance benchmarking kunne finde tal for de øvrige vandselskabers effektivitet indenfor en række udvalgte områder. 

Performance benchmarkingen udgives af Miljøstyrelsen og vil fremover en gang om året vise, hvordan vandselskabernes klarer sig målt på nøgletal for sundhed, miljø, klima, energi og forsyningssikkerhed.

Se den første benchmarking af vandsektoren her (PDF)

Årets benchmarking viser blandt andet, at 96 procent af drikkevandsselskabernes vandprøver lever op til sundhedskravene, og at det gennemsnitlige vandtab fra vandledninger er 7,3 procent.

Cirka halvdelen af vandselskaberne har valgt at deltag i målingen, der her i det første år var frivillig. Det ret store antal manglende selskaber betyder, at rapportens tal må tages med forbehold.

Alle vandselskaber, der producerer eller renser mere end 200.000 kubikmeter vand har fremover pligt til at deltage.

Ud over indberetningen fra vandselskaberne har Miljøstyrelsen trukket oplysninger fra den fællesoffentlige databas PULS over overløb og koncentrationer af kvælstof og fosfor i det spildevand, som renseanlæggene sender ud i havet.

Benchmarking af vandsektoren er en del af det seneste vandsektorforlig, der blev indgået i 2015.

Læs mere om benchmarking af vandsektoren