Møde i Partnerskab for WGC BREF fredag den 15. september 2017

11-09-2017
Industri

Det ligger nu fast, at Kick off mødet for udarbejdelse af WGC BREFen bliver den 25. – 29. september 2017 i Sevilla.

Miljøstyrelsen har modtaget materiale til brug for Kick off mødet, herunder ”background paper”, udarbejdet af EIPPCB-kontoret i Sevilla. Vi vil gerne orientere Partnerskabet om materialet og have input forud for mødet og der indkaldes derfor til et partnerskabsmøde.

Tidspunkt

Fredag den 15. september 2017 kl. 12.00 – 15.00

Sted

Mødelokale ML 1a og ML 1b, Miljøstyrelsen Virksomheder, Antvorskov Alle 139, 4200 Slagelse.

Foreløbig dagsorden

  • Gennemgang af materiale fra Sevilla med fokus på danske interesser v/MST
  • Input fra Partnerskabet (drøftelse i mindre grupper)
  • Opsamling

Detaljeret dagsorden sendes senere, incl. notat med de fokusområder, som MST finder væsentlige. Hvis du allerede nu er interesseret i at se ”background paper”, er du velkommen til at henvende dig til Miljøstyrelsen.

Der vil blive serveret sandwich i mødelokalet kl. 12.00.

Tilmelding

Tilmelding senest mandag den 11. september 2017 ved anvendelse af følgende link: http://www.conferencemanager.dk/WGC150917


Kontakt 

Yderligere oplysninger kan fås hos Ruth Krogsgaard Sørensen, tlf. 7254 4260, , eller Hans Erling Jensen, tlf. 4196 9497, .