Miljøstyrelsen vil undersøge drikkevandet for mikroplast

21-09-2017
Borger Kemikalier Vand i hverdagen

Når en pålidelig målemetode forventeligt er klar til brug inden for få måneder, vil Miljøstyrelsen undersøge, om det danske drikkevand indeholder mikroplast.

OPDATERET 31.10.17 MED JUSTERET TIDSPLAN

Miljøstyrelsen forventer inden for få måneder at sætte gang i en måling af, om der er mikroplast i det danske drikkevand. En undersøgelse har i denne uge vist, at der kan være mikroplast i drikkevandet, men undersøgelsen er så usikker, at myndighederne ikke kan konkludere noget ud fra den.

Da der endnu ikke findes en retvisende målemetode, har Miljø- og fødevareministeriet støttet udviklingen af en pålidelig metode. Metoden, der udvikles af forskere fra DCE ved Aarhus Universitet, ventes klar til brug i december 2017. Herefter vil arbejdet med at undersøge drikkevandet blive igangsat.

Miljøstyrelsen forventer at resultaterne foreligger i løbet af første halvår 2018.

Yderligere oplysninger:
Pressekoordinator Jakob Volf, tlf. 72 54 44 50 / 91 33 47 94, email: