Miljøstyrelsen afholder informationsmøder om Miljøvurderingsloven

06-09-2017

Miljøstyrelsen afholder i november seks informationsmøder om den nye Miljøvurderingslov, som trådte i kraft den 16. maj 2017.

Miljøstyrelsen inviterer til informationsmøder om den nye miljøvurderingslov i november.

Den nye lov samler implementeringen af miljøvurderingsdirektivet og VVM-direktivet, og implementerer det ændrede VVM-direktiv fra 2014 i dansk ret.

Den nye lov samler den tidligere sektorimplementering af direktivet i en ny hovedlov, som med få undtagelser gælder på tværs af sektorer og styrelser.

Til hvert informationsmøde gennemgår Miljøstyrelsen de vigtigste ændringer, som er indført med den nye lov.

Man kan sende sende spørgsmål på forhånd, såfremt man har et emne, man ønsker skal omtales på informationsmødet. Spørgsmål kan sendes til Helle Ina Elmer () eller Martin Holm Jensen ()

Møderne afholdes fra kl. 13 til 16 på følgende datoer og steder:

Roskilde: Mandag den 6. november 2017, Scandic, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

København: Onsdag den 8. november 2017, Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Odense: Mandag den 13. november 2017, Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV

Sønderborg: Mandag den 20. november 2017, Scandic, Ellegårdvej 27, 6400 Sønderborg

Silkeborg: Mandag den 27. november 2017, Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Aalborg: Onsdag den 29. november 2017, Frist Hotel Aalborg, Rendsburggade 5, 9000 Aalborg.

Møderne er fortrinsvis for statslige, regionale og kommunale sagsbehandlere. I det omfang, der er ledige pladser, kan privatansatte konsulenter også deltage.

Tilmelding skal ske ved hjælp af tilmeldingsskemaet, som du finder her senest den 29. september 2017.

Send det udfyldte tilmeldingsskema til 

Læs mere om miljøvurdering og VVM