Kraftig blæst sendte iltsvind på retur

29-09-2017
NOVANA Vandmiljø

I løbet af september blev iltforholdene i de indre danske farvande mange steder forbedret.

Området med kraftigt iltsvind skrumpede i løbet af september med næsten 30 procent. De forbedrede iltforhold skyldes især, at en usædvanlig stærk, men kortvarig blæst midt i september fejede ind over det sydlige Danmark. Blæsten rørte rundt i vandet og førte iltrigt vand ned til bunden.

Det fremgår af den seneste iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, som udarbejdes på baggrund af vandprøver indsamlet af Miljøstyrelsen i perioden 24. august til 21. september.

Læs iltsvindsrapporten for september her

Arealet med kraftigt iltsvind var i september knap 650 km2, mens det i august var 900 km2.Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var i september godt 1.700 km2, hvilket er lidt mindre end i juli og august, hvor arealet var omkring 2.000 km2.

Der er særlig markant iltsvind i det nordlige Bælthav, det sydlige Lillebælt og tilstødende fjorde, Det Sydfynske Øhav og Flensborg Fjord. Efter blæstenharvinden været meget svag, og iltsvindet har derfor stabiliseret sig og forventes at øges i styrke og omfang i den nærmeste fremtid. Med mindre, der igen kommer kraftig blæst eller storm.

Læs mere om iltsvind