Justering af reglerne for byggeri nær skov i landzone

11-09-2017

Naturbeskyttelsesloven skal i følge lovforslag indeholde de samme regler for byggeri i landzonen indenfor skovbyggelinjen, som gælder i planloven.

Reglerne om byggeri inden for skovbyggelinjen i landzone justeres nu, så reglerne for byggeri indenfor skovbyggelinjen i landzone stemmer overens med planlovens regler for udvidelse af helårshuse op til et bruttoetageareal på 500 m2 og opførelse af tilbygninger på op til 500 m2 til virksomheder indrettet i overflødige bygninger.  

Planloven blev i juni 2017 ændret, så der blev flere muligheder for at opføre bebyggelse i en række tilfælde  i landzone uden landzonetilladelse,

Med det aktuelle lovforslag om ændring af naturbeskyttelsesloven tilpasses reglerne mellem naturbeskyttelsesloven og planloven, så der fremover ikke skal søges dispensation til opførelsen af sådanne byggerier indenfor skovbyggelinjen.

Se lovforslaget på høringsportalen