Iltsvindet i Limfjorden er på retur

01-09-2017
NOVANA

Stærk blæst har været godt for Limfjorden, men der er iltsvind omkring Fyn og i flere fjorde.

Der er iltsvind i Mariager Fjord, det nordlige Bælthav, det sydlige Lillebælt med tilstødende fjorde, Det Sydfynske Øhav og Lübeck Bugt. I Limfjorden, hvor der i juli var kraftigt iltsvind, er iltforholdene i august forbedret, så iltsvindet nu karakteriseres som moderat.

Iltsvindet har dermed ramt de fjorde og bælter, der på grund af deres udformning har en langsom udskiftning af vandet, og som derfor sædvanligvis er mest udsatte for iltsvind.

Det fremgår af årets første iltsvindsrapport, der dækker perioden 1. juli til 23. august. DCE, Aarhus Universitet står bag rapporten, der bygger på vandprøver indsamlet af Miljøstyrelsen.

Læs rapporten her

En stor del af farvandene omkring Fyn og de sydøstjyske fjorde er ramt af et moderat og i nogle områder kraftigt iltsvind, der har indfundet sig tidligere end normalt. 

Lovns Bredning, der støder op til Skive, var i midten af juli ramt af kraftigt iltsvind. Iltsvindet opstod formentlig, fordi der strømmede saltholdigt vand fra Vesterhavet ind i Limfjorden. Det medførte en lagdeling af fjorden, hvor ilten i det nederste lag af saltholdigt vand efterhånden blev opbrugt.

Men siden begyndelsen af august har kraftig vind forbedret forholdene i Limfjorden.

Varmt forår var startskud til iltsvind

Årets iltsvind har indfundet sig tidligt, da der blev målt iltsvind allerede i februar i Knebel Vig. Iltsvindet var godt hjulpet på vej af blandt andet høje temperaturer i foråret. Desuden var iltsvindet i 2016 langstrakt, og det har gjort havbunden ekstra sårbar for nye iltsvind.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var uændret omkring 2.000 km2 i juli og i august. I samme periode blev arealet med kraftigt iltsvind forøget fra 400 km2 i juli til 900 km2 i august.

Læs mere om iltsvind 

Moderat iltsvind medfører, at fiskene søger væk fra de ramte områder. Kraftigt iltsvind medfører, at bunddyrene dør, hvis iltsvindet står på i længere tid.