Biocider: Mulig undtagelse for udelukkelse af aktivstofferne HPT og MBO

08-09-2017
Biocider Kemikalier

Høring: ECHA efterspørger information omkring aktivstofferne HPT og MBO i PT 2, 6, 11, 12 og 13 med det formål at undersøge om stofferne kan undvige fra udelukkelseskriterierne i henhold til biocidforordningen.

ECHA har igangsat en offentlig konsultation for at indsamle information omkring to aktivstoffer til konservering: reaktionsprodukt af paraformaldehyd og 2-hydroxypropylamin (ratio 1:1) (oprindeligt notificeret som HPT) og reaktionsprodukt af paraformaldehyd og 2-hydroxypropylamin (ratio 3:2) (oprindeligt notificeret som MBO) i produkttype 2, 6, 11, 12 og 13.

De to aktivstoffer opfylder biocidforordningens udelukkelseskriterier, og kan derfor ikke godkendes med mindre det kan påvises at betingelserne for undtagelse i henhold til artikel 5, stk 2 i biocidforordningen er opfyldt.

Disse betingelser er:

  • når risikoen for sundhed og miljø er ubetydelig, pga. måden produkter med aktivstoffet bliver brugt på
  • når det er dokumenteret at aktivstoffet er nødvendigt for at bekæmpe en alvorlig fare for sundhed eller miljø
  • når en ikke-godkendelse kan have en uforholdsmæssig negativ samfundsmæssig konsekvens i forhold til risikoen for sundhed eller miljø

Mere information angående denne høring er tilgængelig på ECHAs hjemmeside:

https://echa.europa.eu/derogation-to-the-exclusion-criteria-current-consultations   

Miljøstyrelsen henleder især opmærksomheden på sektionen ”How to submit a contribution to the public consultation”, hvor der gives instruktion til indsendelse af materiale til høringen.