Høring - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

15-09-2017

Mandag d. 18. september igangsættes 8 ugers høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Høringen løber fra den 18. september til 13. november 2017. Bekendtgørelsen, der sendes i høring, er opdateret med de nyeste områdeafgrænsninger, der er overleveret til kommunerne efter 2015 samt enkelte indvindingsoplande uden for OSD afgrænset før 2015, der ikke tidligere er udpeget. Den kommende bekendtgørelse vil således følge op på bekendtgørelse nr. 246 af 15. marts 2017.

Udkast til bekendtgørelsen med tilhørende bilag samt miljørapport kan findes på grundvandskortlægningens hjemmeside under Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Områdeafgrænsninger i høring fremgår af grundvandskortlægningens MiljøGIS.