Temadage: Få inspiration til substitution af kemiske stoffer

12-09-2017
Kemikalier

Partnerskabet "Kemi i kredsløb" tilbyder virksomheder hjælp og inspiration til at substituere problematiske kemikalier, og inviterer nu interesserede til to workshops om nye værktøjer til produktudvikling. Det er gratis at deltage.

Workshop den 21. september 2017: Værktøjer til subsitution af kemiske stoffer

Hvordan substituerer man et uønsket stof i sit produkt? Kom til workshop den 21. september og lær mere om metoder og værktøjer, som hjælper dig igennem processen med at substituere et problematisk stof – lige fra at identificere et problematisk stof til at finde og vurdere de mulige alternativer og deres påvirkning af produkt og proces. 
Se mere og tilmeld dig på  http://www.kemiikredsloeb.com/workshop-om-vaerktoejer-til-substitution-af-problematiske-stoffer/.

Workshop den 3. oktober 2017: Nye værktøjer til produktudvikling  

Arbejder du med med produktudvikling og/eller har du interesse i polymerer, substitution af uønskede kemikalier og kemisk/fysisk karakterisering? Hvis ja – så kom til temadag på Teknologisk Institut i Aarhus tirsdag d. 3. oktober! Der vil være oplæg, networking, demonstration af laboratorie-udstyr mv., så du får nye input og chancen for at se nye muligheder! Se mere og tilmeld dig på http://www.kemiikredsloeb.com/temadag-om-nye-vaerktoejer-til-produktudvikling/

Kemi i Kredsløb er et partnerskab, der skal hjælpe danske virksomheder med at reducere problematiske kemiske stoffer i deres produkter