EU-forbud mod flupyrsulfuron-methyl

05-09-2017
Pesticider

EU-Kommissionens forslag om et forbud mod pesticidaktivstoffet flupyrsulfuron-methyl blev vedtaget i juli 2017. Forordningen er offentliggjort den 24. august 2017 og træder i kraft den 13. september 2017. Forbuddet betyder, at stoffet forbydes i EU, og at de danske godkendelser skal trækkes tilbage senest per 13. december 2017. Endvidere skal salg og brug af sprøjtemidler, som indeholder dette stof, ophøre indenfor 15 måneder efter, forordningen træder i kraft, dvs. senest den 13. december 2018.