Er dit affald øverst i hierarkiet?

15-09-2017
Affald

Hvad er forskellen på genbrug og genanvendelse? Og hvad er anden nyttiggørelse? Forstå det såkaldte affaldshierarki på 3 minutter.

For de fleste hedder det hele bare genbrug. Men der er en række forskellige muligheder for, hvad der sker med vores affald. De har hver deres navn, og noget er bedre end andet – velkommen til affaldshierarkiet.

Direkte genbrug er det bedste. Her når produktet slet ikke at blive til affald, men bruges igen i sin hele form. Det kan for eksempel være en jakke, der sælges videre til en ny ejer, eller et gammelt vindue, der bruges igen i en ny bygning.

Forberedelse til genbrug er, når noget egentlig er blevet til affald, men forbedres, så det alligevel kan genbruges som et produkt, der ikke er affald. Det kunne for eksempel være en kasseret lampe med en løs forbindelse, som får ny ledning, så den kan bruges igen.

Genanvendelse ligger også højt i affaldshierarkiet. Her findeler man produkter, så de kan bruges i produktionen af nye. For eksempel kan man smelte glasflasker og glasskår sammen og bruge til at producere nye glasprodukter.

Endelig er der "Anden nyttiggørelse af affald", når affaldet erstatter andre materialer, men ikke samtidig forberedes til genbrug eller genanvendes. Det kan ske ved følgende to under kategorier:

  • "Anden endelig materialenyttiggørelse" – her bruges affaldet ikke i nye produkter, men kan for eksempel erstatte jord eller grus i anlægsarbejder som veje og støjvolde.
  • "Forbrænding af affaldet med energiudnyttelse" – her bruges affaldet til at producere el og varme i forbrændingsanlæg.

Til sidst i affaldshierarkiet finder vi "Bortskaffelse". Det betyder, at man skaffer sig af med affaldet uden at få nogen værdi ud af det, typisk ved at deponere det. Danmark er et af de lande i Europa, der deponerer mindst affald. Men der er stadig et meget stort potentiale for mere genanvendelse fx af det affald, der i dag ender på forbrændingsanlæg.

Læs mere om affaldshierakiet