Dispensationer gives kun til pesticider der kan anvendes sikkert i forhold til mennesker og miljø

22-09-2017
Pressemeddelelse Pesticider

Miljøstyrelsen følger EU-reglerne og giver generelt færre dispensationer end andre lande

Dispensationer til brug af pesticider i dansk land- eller jordbrug gives ikke uden en konkret faglig vurdering af de konkrete stoffers skadevirkning – og stofferne må kun anvendes, hvis det kan ske sikkert i forhold til grundvand, miljø og sundhed.

I avisen Ingeniøren tegnes den 22. september 2017 et billede af, at Miljøstyrelsen ukritisk giver danske landmænd dispensationer på stribe. Det er ikke et billede, som Miljøstyrelsen kan genkende.

Alle pesticider skal igennem en restriktiv godkendelsesprocedure, inden Miljøstyrelsen kan godkende dem til anvendelse i Danmark. Hvis der ønskes en dispensation – fordi der ikke findes midler på det danske marked, som kan bekæmpe den pågældende skadevolder og den udgør et alvorligt problem – følger Miljøstyrelsen de gældende EU-regler på området.
Det betyder, at følgende tre krav – alle skal kunne dokumenteres;

• at pesticiderne kan anvendes sikkert
• at de ikke udgør en uacceptabel risiko for grundvand, miljø og sundhed
• at der ikke findes andre egnede metoder eller midler på det danske marked som kan bekæmpe den pågældende skadevolder - og den udgør et alvorligt problem

Dispensationerne gælder kun i 120 dage, og EU bliver informeret hver gang de gives og har derfor mulighed for at kræve yderligere dokumentation for afgørelserne. Det er aldrig sket i forhold til danske dispensationer.

I år har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelsen af 16 pesticidmidler. Det er færre end i mange andre EU-lande. Kun i tre tilfælde er der tale om dispensationer fra et EU-forbud – og i disse tilfælde er dispensationerne givet fordi, Miljøstyrelsen vurderer , at stofferne kan anvendes sikkert til de pågældende afgrøder i Danmark og i langt lavere doser – og at der ikke findes andre egnede metoder til at bekæmpe skadevolderne.

Alle de øvrige dispensationer er givet til pesticider der godkendt i andre EU-lande, og hvor der i flere tilfælde formodentlig vil kunne gives en egentlig godkendelse, hvis midlet bliver ansøgt i Danmark.

Yderligere oplysninger:
Lea Frimann-Hansen, kontorchef i Pesticider, tlf.: 25 65 02 42