Danske vand-virksomheder vinder markedsandele

20-09-2017
Vand i hverdagen

Danske pumper, ventiler og filtre efterspørges i stigende grad i lande som Kina, Indien og Iran. Eksporten til disse lande steg med over 30 procent i 2016.

For andet år i træk vinder danske virksomheder markedsandele i konkurrence med andre EU lande, når man eksporterer vandteknologi til udlandet.  Der er især fremgang for den danske eksport til Indien, Kina og Iran, men også eksporten til bl.a. Sverige går frem. Eksporten til vores største marked, Tyskland, går til gengæld tilbage.

Det fremgår af den nyeste eksportanalyse fra Miljøstyrelsen, der viser en generel stigning på eksporten af vandteknologi på en halv procent fra 2015 til 2016. Den lille stigning skal ses i sammenhæng med et mindre fald i den samlede danske vareeksport i samme periode.

- Vandteknologivirksomhederne fastholder en stigende eksport i et svært marked, hvor danske virksomheders vareeksport generelt går lidt tilbage. Det viser, at vandteknologi-virksomhederne med deres viden og ekspertise er enormt konkurrencedygtige, siger kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen.

Tyskland, Sverige og Kina er de største eksportmarkeder for dansk vandteknologi.  Kina overtog i 2016 tredjepladsen fra USA, der nu er vores fjerde største eksportmarked. På 10 år er eksporten til Kina tredoblet, mens eksporten til USA er vokset med 80 procent. 

Danmark eksporterede i 2016 vandteknologi for i alt 19,8 milliarder kroner.

Læs eksportanalysen

Danmark og Californien har netop indgået en samarbejdsaftale på vandteknologiområdet. Miljø- og Fødevareministeriet arbejder derudover på en række initiativer, der skal sætte yderligere skub i eksporten af vandteknologiske løsninger.

Læs mere om samarbejdsaftalen med Californinen

Danmark har et mål om en fordobling af eksporten af vandteknologi frem mod 2025. Målet indgår i Vandvisionen, der er formuleret af den samlede vandbranche, DANVA, Dansk Industri og Dansk Miljøteknologi i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet. . 

Danmark er i dag nummer to i Europa, når man ser på, hvor stor en del vandteknologi udgør af den samlede eksport.