Beskyttet natur tilpasses virkeligheden

28-09-2017
Natur

Natura 2000-områderne er for første gang gennemgået, siden de blev vedtaget for snart 25 år siden.