September

Landbrug Kemikalier
 • Et af de nye MUDP-projekter skal forlænge levetiden for elektroniske produkter.

  Penge til 29 nye projekter inden for miljøteknologi

  Publiceret 29-09-2017
  Grøn virksomhed Industri

  En lang række nye spændende projekter er blevet udvalgt til at få tilskud fra Miljøstyrelsens MUDP-program. Blandt andet er der penge til bæredygtigt byggeri, a..

 • Kraftig blæst sendte iltsvind på retur

  Publiceret 29-09-2017
  NOVANA Vandmiljø

  I løbet af september blev iltforholdene i de indre danske farvande mange steder forbedret.

 • Danske organisationer til kamp mod problematisk kemi

  Publiceret 29-09-2017
  Borger Kemikalier

  Erhvervslivet, forskere og NGO'er gør nu fælles front med Miljø- og Fødevareministeriet mod fire ftalater med hormonforstyrrende effekter.

 • Hund stod bag angreb på avlshingst

  Publiceret 28-09-2017
  Natur

  En islandsk avlshingst blev ved Holstebro angrebet af et rovdyr i august. DNA-prøve viser nu, at det var en hund, som var på spil.

 • Beskyttet natur tilpasses virkeligheden

  Publiceret 28-09-2017
  Natur

  Natura 2000-områderne er for første gang gennemgået, siden de blev vedtaget for snart 25 år siden.

 • Hjælp Miljøstyrelsen med at kortlægge krebs

  Publiceret 26-09-2017
  Natur

  De har flotte og eksotiske navne, men de invasive krebs er ikke populære i den danske natur. Du kan hjælpe Miljøstyrelsen med at få kortlagt den galiziske sumpk..

 • Verden mødes for at gøre kviksølv til historie

  Publiceret 25-09-2017
  Borger Affald Kemikalier

  Over 120 lande mødes i disse dage med industrien og grønne NGO’er til den første partskonference efter ikrafttrædelsen af FN's kviksølvkonvention. Danmark har f..

 • Kastanjetræets blomster sidder i toppe, som kan blive op til 30 cm lange

  Efterårets flotteste træer skæmmes af møl

  Publiceret 25-09-2017
  Natur

  Det er tid til hyggelige efterårssysler som at samle kastanjer, men desværre lider de danske hvidblomstrede kastanjetræer stadigvæk under angreb af minér-møl, o..

 • Debat- og informationsmøde d. 26. oktober

  Publiceret 25-09-2017
  Industri

  Miljøstyrelsen Erhverv inviterer virksomheder, rådgivere og interesseorganisationer til et informations- og debatmøde om miljøgodkendelse og tilsyn med virksomh..

 • Skraldespanden til organisk materiale er blevet et populært element i mange husholdninger.

  Sortering af organisk affald er blevet et hit

  Publiceret 23-09-2017
  Affald Borger

  Danskerne er glade for at kunne sortere kartoffelskræller, æggeskaller, kaffegrums og andet organisk affald. Næsten 9 ud af 10 af de borgere, der i dag har mul..

Fakta om svineopdræt uden antibiotika

 • Formålet er at skabe et solidt og vidensbaseret grundlag for at øge produktionen af danske slagtesvin opdrættet uden brug af antibiotika (OUA-opdræt), så OUA-opdræt kan blive en rentabel forretning, samt at antibiotikaforbruget i danske svinebesætninger bliver reduceret.Grisene må desuden ikke fodres med animalsk fedt, blodprodukter og fiskeprodukter, fra fødsel til slagtning. 
 • Miljø- og Fødevareministeriet støtter via Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) projektet med 12,5 mio. kr. Det samlede budget er på 15,5 mio. kr.

 • Deltagere og deres roller:

Danish Crown: Udvikling af koncept for OUA-opdræt

Danmarks Tekniske Universitet: Diagnostik og udvikling af diagnostisk koncept for OUA-opdræt, samt lave mikrobiom- og resistensundersøgelser

Københavns Universitet og SEGES: Identificere risikogrise i klimastalden der behandles med antibiotika og derefter lave fodringsinterventioner. Derudover at tilvejebringe et sundhedsstyringskoncept for fravænningsgrise.

Statens Serum Institut: Mikrobiom- og resistensundersøgelser.

Søg i arkivet