Vandplaner: Positiv tilbagemelding fra Rigsrevisionen

02-10-2017
Landbrug Vandmiljø

Rigsrevisionen finder Miljø- og Fødevareministeriets tiltag til forberedelse af 2. generation af vandplaner tilfredsstillende.

Statsrevisorerne har godkendt Rigsrevisionens opfølgning på beretning om vandplaner. Det betyder, at Rigsrevisionen finder Miljø- og Fødevareministeriets tiltag til forberedelse af 2. generation af vandplaner tilfredsstillende, og sagen er nu afsluttet.

Statsrevisorerne rettede i 2014 kritik af forberedelsen for 1. generation af vandplaner. Kritikken var på baggrund af Rigsrevisionens beretning. Siden beretningen har Miljø- og Fødevareministeriet forbedret vandplanarbejdet med forskellige tiltag.

Rigsrevisionen har fundet Miljø- og Fødevareministeriets tiltag til forberedelse af 2. generation af vandplaner tilfredsstillende og har vurderet, at sagen kan afsluttes. Statsrevisorerne har godkendt beretningen.

Rigsrevisionen baserer konklusionen på følgende:

  • Miljø-og Fødevareministeriet har forbedret sin styring af vandplanarbejdet, så ministeriet i dag tager højde for det forventede resursebehov på hvert enkelt delprojekt i vandplanlægningen.
  • Miljø-og Fødevareministeriet har udviklet nye og forbedrede modeller til at vurdere sammenhængen mellem belastning og miljøpåvirkning i søer og kystvande.
  • Miljø-og Fødevareministeriet har udviklet et nyt it-system til håndtering af de grundlæggende data, der anvendes i vandplanernes indsatsprogrammer for vandløb, og et nyt it-baseret system til udvikling af data fra kommuner og vandråd i forbindelse med deres indsendelse af forslag til indsatsprogrammer.
  • For 2. generation af vandplaner overholdt Miljø-og Fødevareministeriet vandrammedirektivets tidsfrister i langt højere grad, end det var tilfældet for 1. generation af vandplaner. Den mindre forsinkelse skyldtes ikke Miljø-og Fødevareministeriets arbejde, men var et resultat af, at ministeriet skulle indarbejde resultatet af fødevare- og landbrugspakken i vandplanerne.

Læs hele Rigsrevisionens beretning om vandplaner