Undersøgelse af støj fra haglvåben, Del 1

18-10-2017
Støj

Miljøprojekt om støj fra haglvåben undersøger emissionsværdierne samt meteorologiens betydning

Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger har over en periode modtaget henvendelser, der indikerer, at der kan være forskelle på 4-7 dB mellem målte og beregnede støjniveauer for skudstøj, når der skydes med haglvåben. 

Miljøstyrelsen har derfor gennemført en undersøgelse af støj fra haglvåben.

Miljøprojekt nr. 1961, 2017 "Undersøgelse af støj fra haglvåben, Del 1"