Status på serviceeftersyn af laboratorieanalyser

30-10-2017
NOVANA

Som oplyst i juli 2017 har Miljøstyrelsen igangsat et serviceeftersyn af laboratoriers analyser af total kvælstof og total fosfor i ferske og marine vandprøver.

I forbindelse med serviceeftersynet er der kommet informationer, der peger på, at der også kan være afvigelser i analyserne af ferskvand i 2012 til og med 2014, ligesom der kan være uregelmæssigheder i de marine prøver.

Baggrunden for serviceeftersynet er, at der i april 2017 blev konstateret fejl hos laboratoriet ALS i prøver fra søer og vandløb.

Serviceeftersynet omfatter de metoder, der er anvendt af laboratorierne i perioden 2010 til 2017. Desuden undersøges det, om regelgrundlaget for analyser kan forbedres.

Resultatet af serviceeftersynet forventes ultimo 2017.

Læs nyheden: Miljøstyrelsen igangsætter serviceeftersyn af laboratorier