Pressemeddelelse fra Vildtforvaltningsrådet: Anbefalinger om nye jagttider til miljø- og fødevareministeren

24-10-2017
Pressemeddelelse Friluftsliv Jagt og jagttegn

MILJØSTYRELSEN OFFENTLIGGØR DENNE PRESSEMEDDELELSE I EGENSKAB AF SEKRETARIAT FOR VILDTFORVALTNINGSRÅDET.

Vildtforvaltningsrådets medlemmer er overvejende enige om forslag til nye jagttider, som i dag er oversendt til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen glæder sig over det netop afsluttede arbejde og siger:

"Jeg er meget glad for det resultat, vi har nået, ikke mindst fordi der er tale om en høj grad af konsensus, men især fordi arbejdet er foregået i en helt ny ramme i form af Vildtforvaltningsrådets princippapir. Disse principper forudsætter en stor faglighed i drøftelserne."

Jan Eriksen udtrykker i forbindelse med oversendelsen af Rådets anbefalinger til ministeren:

"En anden nyskabelse er indførelsen af en mere dynamisk forvaltning. Indtil nu er jagttiderne taget op hver fjerde år. Som noget nyt indstiller vi til ministeren, at nogle arter tages op allerede om 2 år, andre om 4 år og atter andre tages op efter behov. Det har Rådet ønsket for at opnå en relevant og fleksibel forvaltning i forhold til arternes status, der er fx ingen grund til hver fjerde år at tage en art op som trives i den danske natur, fx rådyr.”

De nye rammer i Vildtforvaltningsrådets arbejde med jagttider vil blive evalueret med henblik på at forbedre processen og dermed rådets anbefalinger til ministeren.

Arbejdet er baseret på en videnskabelig rapport fra Aarhus Universitet. Vildtforvaltningsrådets arbejde startede i en faglig arbejdsgruppe med deltagelse af flertallet af Rådets organisationer. Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde med en betydelig grad af enighed, hvorefter de videre drøftelser af jagttiderne blev overdraget til Rådet, der netop har afsluttet arbejdet. Resultatet fremgår af den vedhæftede oversigt over forslag til nye jagttider.

Jan Eriksen oplyser, at uenighederne i rådet bl.a. har drejet sig om jagt på svømmeænderne på søterritoriet i januar, hvor DN og Dyrenes Beskyttelse var imod og om genindførelse af jagt på sildemåge og svartbag, hvor Danmarks Jægerforbund stod alene, til gengæld var alle enige om at genindføre jagten på sølvmåge.

Det er hensigten, at de anbefalede jagttider skal have virkning fra efteråret 2018. Men det er miljø- og fødevareministen, der i sidste ende skal træffe beslutning om, hvordan jagttiderne udformes.

Se Vildtforvaltningsrådets anbefaling om nye jagttider

Se Vildtforvaltningsrådets princippapir om fastsættelse af jagttider

Se den videnskabelige rapport "Vildtbestande og jagttider i Danmark" fra Aarhus Universitet

Yderligere oplysninger:
Vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen, tlf. 40 33 21 22, e-mail: Obfuscated Email