Mulighed for halmludning med ammoniak i hele Danmark på nær Bornholm, og forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning i hele landet

04-10-2017
Landbrug

Mange dage med nedbør i august giver landmænd mulighed for halmludning med ammoniak i alle regioner på nær Bornholm i 2017. Det fortsat våde vejr i september betyder, at perioden for udbringning af flydende husdyrgødning i 2017 forlænges.

Antallet af nedbørsdøgn i uge 31 – 37 er, jf. § 19 stk. 2, i husdyrgødningsbekendtgørelsen afgørende for, om halmludning med ammoniak er tilladt. Opgørelse af nedbøren i uge 31-37 viser, at halmludning med ammoniak er tilladt i hele Danmark på nær Bornholm.

Læs mere om reglerne i Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold.

Afhængig af nedbørsmængderne i uge 21-38 kan udbringningsperioden for flydende husdyrgødning på visse arealer forlænges til den 15. oktober.

Betingelserne er, at nedbøren i uge 21-38 er over normen samtidigt med, at nedbøren i uge 30-38 er 30 % over normen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 31, stk. 2.

Dette er tilfældet i alle regioner i 2017, hvorfor udbringningsperioden forlænges i år.

Læs mere om reglerne om forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning i Miljøstyrelsens husdyrvejlednings afsnit om husdyrgødningsbekendtgørelsen.