Nye regler om kontrol af drikkevandet

27-10-2017
Vand i hverdagen

Fremover skal drikkevandets kvalitet kontrolleres, hvor det bliver tappet fra vandhanen. Drikkevandet skal også kontrolleres inde på vandværket og i vandforsyningernes ledningsnet.

Det fremgår af den nye drikkevandsbekendtgørelse, som træder i kraft i dag. Kommunerne skal fremover i samråd med den enkelte vandforsyning fastlægge, hvordan kontrollen på vandværket og i vandledningerne skal foregå.

Listen med stoffer, som vandforsyningerne skal undersøge for, er justeret. Vandet skal fortsat analyseres for bakterier, pesticider og andre forurenende stoffer, men vandforsyningerne skal ikke regelmæssigt undersøge vandets hårdhed eller andet, som reelt ikke har betydning for vores sundhed.

Læs den reviderede drikkevandsbekendtgørelse

Vandforsyningerne skal fortsat informere forbrugerne om vandets kvalitet, herunder vandets hårdhed. Der indføres også nye krav om kontrol af forskellige organiske mikroforureninger, herunder for eksempel nedbrydningsprodukter fra det tidligere anvendte pesticid chloridazon. Der vil fremover være flere stoffer til obligatorisk kontrol. Særligt mindre vandforsyninger skal kontrollere for flere stoffer.

De små private vandforsyninger, som alene forsyner egen husstand har fortsat selv ansvar for at kontrollere drikkevandet, og de skal som hidtil også selv betale for kontrollen. Disse vandforsyninger er ikke længere forpligtet til at få vandet kontrolleret, men myndighederne vil informere de berørte borgere om betydningen af vandets kvalitet.

Alle vandforsyninger, der leverer vand til andre end deres egen husstand, vil fortsat skulle kontrollere drikkevandet. Med ændringerne implementeres de seneste ændringer til EU's drikkevandsdirektiv i de danske regler.

Revideret bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies