30-10-2017
Pesticider

En ny rapport - "Udvikling og afprøvning af koncept for beslutningsstøtte-system for bekæmpelse af skadevoldere i landbruget" - beskriver et koncept til et beslutningsstøttesystem til landmænd i forbindelse med bekæmpelse af ukrudt, svamp eller skadedyr.

Beslutningsstøttesystemet skal hjælpe med at vælge de optimale pesticidbehandlinger og behandlingstidspunkter på basis af statistiske prognoser for skadegørernes udvikling og miljøbelastningen af de anvendte metoder. Som eksempel-skadegører i den udviklede prototype af systemet er udvalgt vindaks, storknoldet knoldbægersvamp og bladlus. Der er i projektet udviklet prognoser for udviklingen af de tre skadevoldere, og prognoserne benyttes til at understøtte anbefalinger om eventuel behandling eller fortsat opsyn i marken.

Det nye i rapportens tilgang til beslutningsstøttesystemer er, at systemet sammenkobler observationer af skadegører i marken med statiske prognoser for udviklingen af skadevolderne, lokalt baseret vurdering af miljøbelastning ved givne pesticidbehandlinger og økonomiske konsekvensberegninger af de foreslåede pesticidbehandlinger. Dvs. at landmanden ved brug af et færdigudviklet system får et differentieret beslutningsgrundlag, der angiver prognoser for om og hvornår skadetærsklen overskrides samt angiver de miljømæssige belastninger af de forskellige behandlingsalternativer.

Fortsat forskning i området er sikret med Miljøstyrelsens tilskud til et nyt to-årigt projekt, der forventets afsluttet i 2018.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her