Indberetning af privat skovrejsning - fristforlængelse

30-10-2017

Miljøstyrelsen forlænger fristen for at indberette første rate af tilskud til privat skovrejsning i 6 måneder fra datoen for tilsagnet. Forlængelsen gælder for tilsagn til privat skovrejsning, der er givet i efteråret 2015.

Som følge af det usædvanligt våde efterårsvejr 2017 forlænger Miljøstyrelsen fristen for at indberette første rate af tilskud til privat skovrejsning i 6 måneder fra datoen for tilsagnet. Forlængelsen gælder for tilsagn til privat skovrejsning, der er givet i efteråret 2015. Dispensationen følger af § 9 stk. 4 i bekendtgørelse nr. 423 af 8. maj 2012 om tilskud til privat skovrejsning, hvor Miljøstyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra den af styrelsens fastsatte indberetningsfrist.