Høring om bekendtgørelse om råstofindvinding på land

04-10-2017
Råstoffer

Miljøstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om indvinding af råstoffer fra landjorden i høring.

Udkastet indeholder en revision og sammenskrivning af den nuværende ansøgningsbekendtgørelse og det nuværende administrationscirkulære.

Høringsmaterialet kan ses på høringsportalen

Høringsfristen er den 1. november 2017.