Høring af udkast til ændringer af godkendelsesvejledning

26-10-2017
Industri

Miljøstyrelsen har sendt udkast til ændringer og nye opslag i vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder i høring.

De foreslåede ændringer følger dels af ændringer i godkendelsesbekendtgørelse fra juli 2017 og af ønsker fremkommet ved den foregående ændring af vejledningen i 2016.

Herudover er der tilføjet et nyt opslag om reglerne for mellemstore fyringsanlæg i forbindelse med den kommende bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og et opslag om generelt forbud mod forbud mod anvendelse af bygge- og anlægsaffald med et PCB-indhold på over 2,0 mg PCBtotal/kg.

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen. Høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen efter høringsfristens udløb. Fristen for at afgive høringssvar udløber torsdag den 16. november 2017.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til:

Mette Lumbye Sørensen: eller tlf. nr. 22 35 18 10