Godkendelse af pesticider tager hensyn til effekter på hjernen

26-10-2017
Pesticider

Danmark bidrager til forskning og udvikling af nye internationale testsystemer, så ny viden inddrages i vurderingerne.

En artikel i Politiken den 26. oktober 2017 kan efterlade læserne med det indtryk, at pesticider bliver godkendt i Danmark uden hensyn til eventuelle effekter på hjernen eller nervesystemet. Det er ikke en korrekt udlægning.

Alle pesticider skal igennem en restriktiv godkendelsesprocedure, inden Miljøstyrelsen kan godkende dem til anvendelse i Danmark. Det betyder, at pesticider kun bliver godkendt, såfremt de kan anvendes sikkert i forhold til mennesker og miljø.

I EU er der særlig opmærksomhed omkring effekter på nervesystemet – herunder udvikling af nervesystem og hjerne under fostertilstanden.  Derfor er der i godkendelsesproceduren omkring pesticider også særlig opmærksomhed på, at anvendelsen skal være sikker – og om der findes alternativer, der kan anvendes i stedet. 

Pesticidvurderingen i EU inddrager alle relevante oplysninger både fra dyreforsøg og laboratorieforsøg samt viden fra befolkningsundersøgelser. Både oplysninger fra producenten og uafhængige forskere indgår i vurderingen.

Mere viden og forskning
Danmark har været meget aktiv i at fremskaffe mere viden om netop påvirkning af nervesystemets udvikling. For nogle år siden viste en dansk undersøgelse, at rester fra en gruppe af pesticider– kaldet organofosfater – som virker ved at påvirke nervesystemet hos fx skadevoldende insekter, fandtes i urinen hos mennesker. Der er ikke i dag nogen pesticider med disse organofosfater, der er godkendt til brug i Danmark.

Samtidig udvikles der i dag nye testmetoder, som bliver anvendt ved godkendelsen af nye pesticider og ved revurderingen af gamle.

I forlængelse af den nye pesticidaftale fra foråret 2017 er der i Miljøstyrelsens forskningsprogram om bekæmpelsesmidler øremærket 5 mio. kroner årligt til bla. forskning i udvikling af strategier for test af stoffers neurotoksiske effekter på børns hjerner.