Fokus på skarven i Skjern

10-10-2017
Natur

En lang række foreninger samles til møde om skarven ved Ringkøbing Fjord og Skjern Å torsdag i denne uge.

Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet har de seneste par år stået for et projekt med Skjern Kommune og DTU Aqua som partnere, hvor der afprøves forskellige redskaber, som skal minimere den negative påvirkning, som skarven har på fiskebestandene i Skjern Å. Her gælder det om at finde de mest effektive redskaber til at skræmme skarvene fra Skjern Å væk.

En række erfaringer fra projektet vil blive præsenteret torsdag den 12. oktober på et møde. Det er Miljøstyrelsen, som er arrangør af mødet, hvor en række repræsentanter fra foreninger af lystfiskere, fritidsfiskere, erhvervsfiskere, lokale jægersammenslutninger, Dansk Ornitologisk forening, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen samt Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Kommuner, vil deltage.

Mødet handler overordnet om, hvordan skarven forvaltes ved Ringkøbing Fjord og Skjern Å og balancen mellem hensyn til fiskeriinteresser og det øvrige fugleliv.