EU har ikke truffet beslutning om fornyelse af glyphosat

25-10-2017
Pesticider

På mødet i Den stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder kunne der ikke opnås enighed om Kommissionens forslag om en fornyelse af glyphosat for 10 år.

(Opdateret 27. oktober)

På mødet blev et kompromis med en kortere godkendelsesperiode diskuteret, men flere lande havde ikke mulighed for at tilslutte sig dette forslag på mødet. Kommissionen har indkaldt til nyt møde den 9. november.

Glyphosat er et pesticid, der benyttes til at bekæmpe ukrudt – fx i ukrudtsmidlet Roundup®. Landbruget tegner sig for størstedelen af det danske forbrug. Glyphosat er godkendt som pesticid i EU, og Miljøstyrelsen har vurderet, at det er sikkert at anvende i Danmark, og dermed ikke forurener grundvandet og drikkevandet.

Læs mere om glyphosat. 

Yderligere oplysninger: 
Lea Frimann-Hansen, kontorchef Miljøstyrelsen, tlf.: 25 65 02 42, Obfuscated Email