Rapport om emissioner fra halmfyr

25-10-2017
Luft

Teknologisk Institut har for Miljøstyrelsen sammenfattet eksisterende viden om partikelemissioner fra små halmfyr.

Teknologisk Institut har for Miljøstyrelsen i rapporten Luftemissioner fra halmfyr sammenfattet eksisterende viden om partikelemissioner fra halmfyr under 1 MW og tekniske muligheder for at reducere disse udledninger. Der er foretaget en screening af tidligere gennemførte målinger på halmfyr, givet et estimat af de samlede emissioner samt givet en status for potentialet for at reducere partikeludledningen fra halmfyr med renseteknologier. Endelig gennemgås grænseværdier for halm- eller biomassefyrede anlæg fra udvalgte lande.

Rapporten har udgjort en del af grundlaget for at DCE, Danmarks Nationale Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet har revideret emissionsfaktoren for mindre halmfyr. Læs notat fra DCE om baggrunden for denne revision: Små halmfyrede anlæg - Opdatering af eksisterende viden om partikelemissioner og geografisk placering.