Den danske vindmøllebekendtgørelse miljøvurderes

19-10-2017
Støj

Den danske vindmøllebekendtgørelse, som sætter grænserne for, hvor meget støj naboerne til en vindmølle må udsættes for, bliver nu miljøvurderet. Det sker som opfølgning på en EU-dom.

Den danske vindmøllebekendtgørelse sætter grænserne for, hvor meget støj naboerne til en vindmølle må udsættes for.
Den danske vindmøllebekendtgørelse sætter grænserne for, hvor meget støj naboerne til en vindmølle må udsættes for.

Vindmøllebekendtgørelsen sætter grænser for, hvor meget vindmøller må støje i Danmark, og det er bl.a. de regler, kommunerne tager udgangspunkt i, når de vurderer, om der kan opføres vindmøller i kommunen. Nu bliver vindmøllebekendtgørelsen miljøvurderet. Det vil sige, at der foretages en vurdering af, hvilke indvirkninger bekendtgørelsen har på miljøet.

Det sker, efter at en EU-dom har fastslået, at en vallonsk vindmøllebekendtgørelse, der ligner den danske vindmøllebekendtgørelse, skulle have været miljøvurderet. En miljøvurdering indebærer, at man undersøger, hvad de pågældende planer og programmer må forventes at have af betydning for miljøet.

Den danske vindmøllebekendtgørelse adskiller sig fra den vallonske ved kun at indeholde regler om støj og betingelserne for tilladelsen – mens den vallonske også indeholder regler om bl.a. forebyggelse mod ulykker og brand og vingernes skyggeeffekt. Alligevel har man fra dansk side valgt at foretage en miljøvurdering. En række andre europæiske lande har også regler for opsætning af vindmøller, og der er derfor mange lande, som lige nu overvejer, hvorvidt deres regler om støj fra vindmøller også skal miljøvurderes.

Vindmøllebekendtgørelsen har været gældende i flere år, og Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at bekendtgørelsen er gyldig, indtil der er udstedt en ny og miljøvurderet vindmøllebekendtgørelse. Det betyder, at tilladelserne til tidligere anmeldte og opstillede vindmøller fortsat gælder. Og at der også i de kommende måneder, hvor arbejdet med at lave en miljøvurdering foregår, vil kunne anmeldes nye vindmøller efter den nuværende bekendtgørelse.

- Vi har besluttet, at det vil være bedst at få beskrevet, hvilken påvirkning reglerne har på miljøet på det her område. Derfor går vi nu i gang med arbejdet med at få vindmøllebekendtgørelsen miljøvurderet. Samtidig er det vigtigt at sige, at det ikke har konsekvenser for de tidligere og nuværende tilladelser til at opstille vindmøller eller for de anmeldelser, der måtte komme, mens arbejdet pågår, siger Sara Røpke, kontorchef i Miljøstyrelsen. 

Du kan læse Miljø- og Fødevareministeriets notat om miljøvurderingen her.