Danske virksomheder vil cirkulær økonomi - nyt site skal hjælpe dem

02-10-2017
Industri Grøn virksomhed

Mange af landets små og mellemstore virksomheder tripper for at komme videre med at genanvende materialer, designe produkter så de kan genbruges eller producere mindre affald. Det viser en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen. Mange af dem vurderer dog ikke, at de ved nok om emnet, til at få fuldt udbytte af deres arbejde med cirkulær økonomi. En ny portal skal hjælpe virksomhederne i gang med arbejdet.

Cirkulærvirksomhed.dk skal give virksomheder inspiration til cirkulær økonomi.
Cirkulærvirksomhed.dk skal give virksomheder inspiration til cirkulær økonomi.

Produkter med længere holdbarhed, mindre affald i containeren og genanvendelse af gamle materialer er gode idéer, mener mange danske virksomheder. En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at ni ud af 10 af de små og mellemstore virksomheder er positive over for cirkulær økonomi, og størstedelen arbejder allerede med cirkulær økonomi i hverdagen. Samtidig vokser kendskabet til fænomenet.

I dag slår Miljøstyrelsen dørene op for portalen cirkulærvirksomhed.dk, som skal give små og mellemstore virksomheder mere viden om cirkulær økonomi. Blandt andet kan de få informationer om, hvordan man gør sin produktion grønnere, og hvordan man kan bruge en grøn profil i markedsføringen af virksomheden. Samtidig er der inspiration fra en række virksomheder som i dag arbejder med cirkulær økonomi. Det gælder fx firmaet Tier1asset, som genbruger gamle PC’er og firmaet Gamle Mursten, som genanvender byggematerialer.

Portalen skal hjælpe de mange virksomheder, der holder sig tilbage fra genanvendelse og kamp mod spild i produktionen, fordi de mangler viden om emnet. Lidt over halvdelen af virksomhederne i Miljøstyrelsens undersøgelse mener, at de ikke ved nok om cirkulær økonomi til at anvende det i virksomheden.

Cirkulær økonomi er et begreb, som handler om, at vi designer, producerer og forbruger vores produkter på en måde, så vi får mest mulig værdi ud af ressourcerne og forhindrer, at produkter og materialer ender som affald. Undersøgelsen viser, at cirkulær økonomi ses som en stor gevinst for miljøet. 42 % af de adspurgte virksomheder mener, at det vil bidrage til en reduktion af miljøbelastningen, hvis erhvervslivet tager de grønne løsninger til sig. Og hele to ud af tre små og mellemstore virksomheder tror, at cirkulær økonomi på den ene eller anden måde vil have positive økonomiske konsekvenser for deres virksomhed.

Blandt andet mener mange virksomheder, at bundlinjen kan komme til at blomstre med cirkulær økonomi. Således siger over halvdelen af deltagerne i undersøgelsen, at de ser et forretningsmæssigt potentiale i cirkulær økonomi, mens 40 % af de adspurgte virksomheder mener, at anvendelse af cirkulær økonomi kan bidrage til at ruste virksomhederne bedre til fremtiden. 

Besøg den nye portal om cirkulær økonomi for virksomheder her.

Find undersøgelsen om cirkulær økonomi her

Fakta

- Cirkulær økonomi er et begreb, der særligt har vundet indpas de sidste par år. Cirkulær økonomi handler om at bruge og genbruge ressourcer og produkter mere effektivt til gavn for både miljø og økonomi.

- Undersøgelsen er lavet af Epinion for Miljøstyrelsen i juni 2017 og bygger på besvarelser fra 610 små og mellemstore virksomheder

- 29 % af virksomhederne har hørt om begrebet cirkulær økonomi. Til sammenligning viste en tilsvarende undersøgelse fra Fortum, at kun 9 % af de adspurgte danske virksomheder i 2016 kendte til begrebet cirkulær økonomi.

- 56 % af virksomhederne har allerede i dag fokus på at reducere brugen af råstoffer/materialer, spild og affaldsmængder

- 88 % af virksomhederne har en positiv holdning til cirkulær økonomi

- 51 % af virksomhederne mener ikke, at de ved nok om cirkulær økonomi

- 53 % mener, at der ligger et forretningsmæssigt potentiale i cirkulær økonomi