Analysefejl forsinker NOVANA-rapport

12-10-2017
NOVANA

Netmediet FORSKERforum kalder udsættelsen af 2016 NOVANA-rapporten for ”besynderlig”, men der er en god forklaring på forsinkelsen.

Den endelige afrapportering af resultaterne fra overvågningen af vandmiljø og natur i 2016 afventer ekstra vandprøver, som Miljøstyrelsen tager i efteråret.

Udsættelsen af NOVANA-rapporten skylder således ikke, at ”stærke kræfter i ministeriet ønsker en udsættelse” af NOVANA-rapporten, som netmediet FORSKERforum skriver 11. oktober.

Der er brug for at tage ekstra vandprøver, fordi analyselaboratoriet ALS har lavet fejl i en del af de analyser, der var planlagt anvendt i NOVANA-rapporteringen

Læs nyheden: MILJØSTYRELSEN IGANGSÆTTER SERVICEEFTERSYN AF LABORATORIER 

Som en konsekvens af analysefejlene, er Miljøstyrelsen nu gået i gang med at indsamle ekstra vandprøver i søer og vandløb over hele landet. Dette arbejde fortsætter til og med december 2017.

DCE, Aarhus Universitet har foreslået Miljøstyrelsen at tage de ekstra vandprøver. DCE skal bruge de nye vandprøver til at vurdere, om og hvordan de analyser, der er omfattet af fejlen hos ALS, kan korrigeres. Der er ingen uenigheder mellem Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen.

Korrektionen forventes kun at ville kunne medføre, at totalbelastningen af kvælstof bliver større.

Når DCE, Aarhus Universitet har afsluttet sit arbejde, vil resultaterne indgå i formidlingen af overvågningsresultaterne på vandmiljøet, som forventes offentliggjort i april 2018, cirka fire måneder senere end normalt. De endelige rapporter forventes at komme en til to måneder senere.

Læs mere om overvågningen af vandmiljøet og naturen